O NAS

Mag. Alenka Zornada, sodna cenilka za gradbeništvo – nepremičnine

V našem podjetju že 12 let ocenjujemo nepremičnine in svetujemo na področju nepremičnin.

V preteklih letih smo ocene vrednosti za namen zavarovanega posojanja izdelali za večino slovenskih bank, ocenili vrednost premoženja za nekatere občine, ocenili vrednosti državnega premoženja.

Večina ocen vrednosti je bila narejena za fizične osebe, od najmanjšega stanovanja do hotela.  Sodelujemo z ocenjevalci vrednosti strojev in opreme, ocenjevalci podjetij, geodeti, arhitekti, davčnimi svetovalci in tako vam lahko ponudimo celotno storitev.

Sem tudi posrednica za nepremičnine, predavam kandidatom za posrednike za nepremičnine in sem članica izpitne komisije na preverjanjih za pridobitev licence za posrednika za nepremičnine.

alenka

Potrebujete cenitev nepremičnine ali nasvet ?

Kontaktirajte nas in vam bomo z veseljem opravili cenitev nepremičnine ali vam podali koristen nasvet pred nakupom ali prodajo nepremičnine, pri delitvi premoženja v solastnini, pri vlaganjih v nepremičnino.

Mag. Alenka Zornada

Sodna cenilka za gradbeništvo – nepremičnine in pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo 

ALTI, Alenka Zornada, s.p.
Povšetova ulica 91, 1000 Ljubljana
Telefon: 00 386 41 779349