Obdavčitev nepremičnin

Prodajalec pri prodaji nepremičnine plača dva davka:

– Davek na promet nepremičnine v višini 2%

– Davek na dobiček iz kapitala ( v višini od 10% – 27,5 %), razen v primeru imetništva vsaj treh let in prijavljenega stalnega bivališča na tem naslovu.