Potrebni podatki za pripravo ocene vrednosti

Naročniki nas kontaktirajo po telefonu ali elektronski pošti in posredujejo podatke o nepremičnini, to so številak ID iz GURS evidence, ID znak iz Zemljiške knjige, naslov nepremičnine, parcelna številka in katastrska občina.
Za stavbe je potrebno še gradbeno in uporabno dovoljenje. Za novogradnje pa tudi tlorisi in prerezi.