Poznate razliko med vrednostjo GURS in tržno vrednostjo nepremičnine?

Vrednost nepremičnine po GURS je posplošena tržna vrednost po modelu množičnega vrednotenja in zajema vse podatke, ki so v registru GURS.
Ocena tržne vrednosti na podlagi individualnega ocenjevanja upošteva dejansko stanje nepremičnine na podlagi ogleda nepremičnine (dejanske površine, leto gradnje, obnove, kakovost gradnje,…)